Hayvanları Koruma Kanunu ile Neler Değişti? Yeni Hapis ve Para Cezaları
Yorum Yap

Hayvanları Koruma Kanunu ile Neler Değişti? Yeni Hapis ve Para Cezaları

 

Yeni kanunla birlikte evcil hayvanların sokağa terk edilmesinin artık yasal suç kapsamında olduğunu ve bunun için idari para cezası verildiğini biliyor muydunuz?

 

 

Ülkemizdeki sokaklarda veya evlerde yaşayan evcil hayvanların ve doğal yaşamdaki canlıların gördüğü kötü muamele ve şiddete sessiz kalmayan hayvan severlerin ve hayvan koruma derneklerinin tepkileri ve baskılarıyla nihayet 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yayımlandı. Bu kanunla yapılan düzenleme ve değişiklikler kimi hayvan severler tarafından sevinçle karşılansa da kimi çevrelerce de yetersiz bulundu veya uygulama açısından şüpheyle karşılandı.

Dili olup da konuşamayan ve haklarını arayamayan canlarımızın haklarını artık bir nebze olsun daha güçlü bir şekilde savunmak için bu kanunun getirdiği değişiklikler ile gelen idari para cezaları ve adli cezaları sizler için sıraladık.

 

"Sesi olmayanların sesi olmak zorundayız!"

 

İzmir'li hayvan hakları savunucuları

 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Yer Alan İdari Para ve Hapis Cezaları

 

-Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası; bir hayvan neslini yok eden kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası uygulanır. Bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına otuz beş bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

 

​-Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

-Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

 

-Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca hayvan başına 1500 TL idari para cezası uygulanır.

 

-Hayvanları dövüştüren kişi üç aydan iki yıla kadar hapis veya 5.500 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

 

-Ev hayvanını terk etmek 2.000 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

 

-Ev hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik  cerrahi müdahale yapılması yasaktır. Bir hayvana tıbbî amaçlar dışında, onun türüne ve etolojik özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç vermek, çeşitli maddelerle doping yapmak, hayvanların türlerine has davranış ve fizikî özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirmek yasaktır. Aksi takdirde hayvan başına dört bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası uygulanır.

 

-Yetkisi olmadığı hâlde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına dört bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası uygulanır.

 

-Bir hayvanı, sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Aksi takdirde hayvan başına bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

 

-Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulamaz, ancak buralarda Bakanlıkça izin verilen ev hayvanı üretim yerlerindeki kedi ve köpeklerin satışı yapılabilir. Ev  hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla yükümlüdürler. Aykırı davranan işletme sahiplerine beş bin Türk lirası idarî para cezası uygulanır.

 

-Bir hayvan; acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz. Aksi takdirde 500 ila 15000 TL arası idari para cezası uygulanır.

 

-Hayvanlar, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya  yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemez. Aksi takdirde hayvan başına 1500 TL idari para cezası uygulanır.

 

-Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek suç kapsamındadır ve hayvan başına 1500 TL idari para cezası uygulanır.

 

-Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak suç kapsamındadır ve hayvan başına 1500 TL idari para cezası uygulanır.

 

-Ev hayvanlarını on altı yaşından küçüklere satmak suç kapsamındadır ve 2000 TL idari para cezası uygulanır.

 

-Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına tedavi maksatlı olmayan müdahalelerde bulunmak suç kapsamındadır ve hayvan başına 1500 TL idari para cezası uygulanır.

 

-Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek suç kapsamındadır ve hayvan başına 1500 TL idari para cezası uygulanır.

 

-Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak suç kapsamındadır ve hayvan başına 1500 TL idari para cezası uygulanır.

 

-Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek,  acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek suç kapsamındadır ve hayvan başına 1500 TL idari para cezası uygulanır.

 

-Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak suç kapsamındadır ve 11000 TL idari para cezası uygulanır.

 

 

Önemli Ekleme:

-Maddede düzenlenen suçların birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

-Maddede düzenlenen suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

Bonus

!! Özellikle köpeklerin sınıflandırılmasında kullanılan “süs” ibaresi kanun metninden çıkarıldı. Bu şekilde köpeklerin canlıdan ziyade eşya olarak algılanmasına sebebiyet veren bu ifade artık en azından kanun metninde yer almayacak.

 

!! Artık tüm kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital  yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlü. En geç  tarihine kadar patili dostlarını kayıt ettirmeyenlere de hayvan başına 1200 TL para cezası uygulanacak.

 

!! En güzeli ise, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması ülkemizde yasak. 

 

 

 

BU YAZIYI PAYLAŞ
YORUMLAR
Yorum
:
Yanıt